Javni poziv za dodjelu potpore organizatorima skupova / manifestacija u 2011. godini.

Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja RH raspisalo je javni natječaj za prijavu skupova/manifestacija za dodjelu potpore organizatorima znanstveno-stručnih skupova, gospodarskih manifestacija i lokalno-tradicijskih manifestacija iz nadležnosti Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja u 2011. godini

Predmet Javnog poziva je dodjela potpore Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja RH za organizaciju skupova/manifestacija u 2011. godini u ukupnom iznosu od 4.860.000,00 kuna i to:

 • za skupove/manifestacije održane u razdoblju 01/01/2011 – 30/04/2011 godine, u iznosu od 1.620.000,00 kuna;
 • za skupove/manifestacije održane u razdoblju 01/05/2011 – 31/08/2011 godine, u iznosu od 1.620.000,00 kuna;
 • za skupove/manifestacije održane u razdoblju 01/09/2011 – 31/12/2011 godine, u iznosu od 1.620.000,00 kuna;

Podnositelji zahtjeva (organizatori skupova/manifestacija) mogu biti: 

Za znanstveno-stručne skupove:

 • obrazovne ustanove,
 • znanstvene ustanove,
 • stručna udruženja iz područja poljoprivrede i ribarstva, zadružni savezi, gospodarsko-interesna udruženja iz područja poljoprivrede i ribarstva, Hrvatska poljoprivredna komora, Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora,
 • konzultantske tvrtke registrirane za obavljanje pružanja savjetodavnih usluga.
 • isključene su fizičke osobe te ustanove u poljoprivredi i ribarstvu koje se financiraju sredstvima Državnog proračuna, pozicija Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja.

Za gospodarske manifestacije:

 • gradovi, županije i Grad Zagreb
 • udruženja proizvođača, zadružni savezi, gospodarsko-interesna udruženja, Hrvatska poljoprivredna komora, Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora, turističke zajednice
 • trgovačka društva-konzultantske tvrtke registrirane za organizaciju sajmova, izložbi i kongresa.

Za lokalno-tradicijske manifestacije:

 • općine i gradovi
 • turističke zajednice
 • udruge.

Rokovi prijave su različiti te ovise o vremenu održavanja skupa/manifestacije (detalji – u Javnom pozivu).