Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada Korčule

Rok za podnošenje prijedloga je 30 dana od dana objave ovog Poziva na web stranici Grada Korčule.

KLASA: 061-01/20-01/01
URBROJ: 2138/01-01-20-1
Korčula, 30. travnja 2020.

Na temelju članka 20. Pravilnika o kriterijima i postupku dodjele te obliku i sadržaju javnih priznanja Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/18) objavljuje se

J A V N I   P  O  Z  I  V
za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada Korčule

Odbor za javna priznanja Gradskog vijeća Grada Korčule pokreće postupak za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja koja dodjeljuje Gradsko vijeće, koja će se uručiti na svečanoj sjednici Gradskog vijeća povodom Dana Grada Korčule – 29. srpnja, blagdan sv. Todora, suzaštitnik grada Korčule, ili za tu svrhu posebno organiziranom protokolarnom uručivanju javnih priznanja.

Javni poziv u cijelosti možete vidjeti ovdje.

PREDSJEDNICA
ODBORA ZA JAVNA PRIZNANJA
Ivana Klisura Skokandić