Javno savjetovanje – Nacrt odluke o dopunama Odluke o komunalnom redu

Savjetovanje traje 30 dana, od 13. rujna 2022. godine do 13. listopada 2022. godine.

KLASA: 363-05/22-01/01
URBROJ: 2117-9-03/1-22-1
Korčula, 12. rujna 2022.

Temeljem  članka 11. Zakona o pristupu informacijama (NN 25/13 i 85/15) objavljuje se provođenje

JAVNOG SAVJETOVANJA

I.

Predmet javnog savjetovanja je Nacrt odluke o dopunama Odluke o komunalnom redu.

II.

Svrha savjetovanja je pribavljanje mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti na Nacrt odluke o dopunama Odluke o komunalnom redu.