Kategorija: Akti Gradskog vijeća

Odluka o agrotehničkim mjerama na poljoprivrednom zemljištu, mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu

Na temelju članka 12. i 14. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine”, br. 152/08), članka 3. stavka 4. Zakona o zaštiti od požara (“Narodne novine”, br. 58/93, 100/04, 33/05, 107/07 i 38/09) te članka 62. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule (“Službeni glasnik Grada Korčule”, br. …

Odluka o plaći i drugim pravima Gradonačelnika i Zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa

Na temelju članka 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, br. 28/10), članka 49. točke 26. Statuta Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», br. 6/09) te članka 62. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule (“Službeni glasnik Grada Korčule”, br. 7/09), Gradsko …