Kategorija: Akti Gradskog vijeća

Zaključak o izmjeni namjene kreditnog zaduženja

Na temelju članka 86. i 87. Zakona o proračunu («Narodne novine», br. 87/08), članka 49. točke 8. Statuta Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», br. 6/09) te članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», br. 7/09), Gradsko vijeće Grada Korčule je …

Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti

Na temelju članka 8., 9., 12., 13., 27. i 28. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti («Narodne novine», broj 138/06) te članka 58. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», broj 1/02, 6/02, 4/03, 1/05 i 5/06), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 16. sjednici …