Kategorija: Akti Gradskog vijeća

Odluka o naknadi za novorođeno dijete

Na temelju članka 49. točke 2. Statuta Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», br. 6/09) te članka 58. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», br. 1/02, 6/02, 4/03, 1/05 i 5/06), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 8. sjednici održanoj dana 4. …