Kategorija: Najave

OBAVIJEST I POZIV ZA DONACIJE

Sukladno točki X. Programa mjera i aktivnosti za pomoć gospodarstvu i građanstvu zbog posljedica epidemije bolesti COVID-19 (SARS-Cov-2/koronavirus) glede osnivanja „anti-korona“ fonda za pomoć građanima i poduzetnicima, Grad Korčula je otvorio posebni račun IBAN HR672470001500010242, BIC: OTPVHR2X, za donacije financijskih sredstava. Više

Izvješće o javnoj raspravi u postupku izrade ID UPU “GZ LOKVA”

Nakon provedene Javne rasprave, sukladno članku 102. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine”, broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19), u postupku izrade izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja “GZ Lokva”, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, gradnju, komunalno gospodarstvo i promet donosi Izvješće o javnoj raspravi u postupku izrade ID UPU “GZ LOKVA”. Više