Kategorija: Najave

Izvješće o javnoj raspravi u postupku izrade ID UPU “GZ LOKVA”

Nakon provedene Javne rasprave, sukladno članku 102. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine”, broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19), u postupku izrade izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja “GZ Lokva”, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, gradnju, komunalno gospodarstvo i promet donosi Izvješće o javnoj raspravi u postupku izrade ID UPU “GZ LOKVA”. Više

Ponovno uspostavljene COVID-19 ambulante

Stožer civilne zaštite Dubrovačko-neretvanske županije na sjednici održanoj 22. lipnja 2020. godine naložio je ponovnu uspostavu COVID-19 ambulanti na području Dubrovačko-neretvanske županije, a radi pružanja što kvalitetnije skrbi turistima sa sumnjom na COVID-19 koji borave na našem području. Više