Kategorija: Natječaji i javni pozivi

Javni natječaj za davanje u zakup javne površine u Korčuli usmenim javnim nadmetanjem (licitacijom)

Predmet ovog natječaja je kula Bokar u vlasništvu Grada Korčule. Prijava na natječaj se dostavlja u zatvorenoj koverti. Ponude se dostavljaju u pismenom obliku putem pošte ili osobno, najkasnije do 28.05.2024. godine do 14,00 sati, bez obzira na način dostave (poštom ili osobno).
Usmeno javno nadmetanje za zakup javne površine održati će se dana 29. svibnja 2024. godine, u gradskoj vijećnici Grada Korčule, sa početkom u 13:00 sati. Više

Javni natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za opće poslove i mjesnu samoupravu

Objavljen je Javni natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za opće poslove i mjesnu samoupravu na radno mjesto višeg stručnog suradnika za javnu nabavu, opće i administrativne poslove. Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od dana objave javnog natječaja u „Narodnim novinama“ (br. 54/2024, od 08. svibnja 2024. godine). Više