Konačno izvješće obavljene financijske revizije za 2021. godinu

Obzirom da je Gradu dostavljeno KONAČNO izvješće danas, dana 20. veljače 2023. godine, objavljujemo ga isti dan po zaprimanju.

U skladu s odredbom članka 21., stavka 4. Zakona o Državnom uredu za reviziju (Narodne novine 25/19), Gradu Korčuli dostavljeno je Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji s ugrađenim očitovanjem Grada Korčule za 2021. godinu. U prilogu je dostavljen i obrazac Plan provedbe naloga i preporuka i izvještavanje o provedbi (PPNP). Grad Korčula se u ostavljenom roku očitovao na Nacrt izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji.
Konačno izvješće, prema odredbi članka 21., stavka 8. spomenutog Zakona, je izvješće s ugrađenim očitovanjem na koje nije dostavljen prigovor, odnosno izvješće sastavljeno nakon odgovora na prigovor.

  • Konačno izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji za 2021. godinu možete preuzeti OVDJE.