Korčulanski suvenir – dodijeljeni certifikati

S ciljem promocije, poticanja inicijative za kvalitetnim osmišljavanjem izrade lokalnih suvenira i proizvoda, TZG Korčule raspisala je Javni poziv za prijavu rješenja suvenira Grada Korčule u 2020. godini. Poziv je bio javan, a pravo sudjelovanja imale su sve pravne i fizičke osobe registrirane, odnosno s prebivalištem na području Republike Hrvatske.

Namjera projekta je da suveniri sa Certifikatom korčulanskog suvenira, koji su zadovoljili propozicije i kriterije postanu službeni suveniri Grada Korčule.
Suvenir je trebao predstavljati odraz kontinuiteta umjetničkog, kulturnog, kulturno-povijesnog ili tradicijskog nasljeđa Grada i otoka Korčule.

Nastavno na Javni poziv za prijavu rješenja suvenira Grada Korčule u 2020. godini, Turistička zajednica Grada Korčule dodijelila je certifikat Korčulanski suvenir. Odabrani suveniri prezentiraju materijalnu, nematerijalnu i prirodnu baštinu Grada Korčule.

Namjera je nastaviti sa javnim pozivima i u narednim godinama te time poticati proizvodnju suvenira na otoku Korčuli. Certificirane korčulanske suvenire moguće je kupiti u direktnom kontaktu s autorima, proizvođačima ili izdavačima.

Popis suvenira, fotografije i suvenirnice dostupni su na poveznici.

https://visitkorcula.eu/index-hr.html