Krađe kandelabera i klupa u Korčuli istražuje policija

Krađa stupova javne rasvjete (kandelabera) postala je u Korčuli u posljednje vrijeme omiljena lopovska disciplina, na kojoj se pri tom i zarađuje. Već nekoliko puta je gradski komunalni redar Tomo Sansović evidentirao i policiji prijavio krađu i oštećenja na stupovima javne rasvjete, s kojih se otuđuju brončani i bakarni poklopci.

Iz izvješća komunalnih redara vidljivo je da se metalni poklopci kradu u gradskim predjelima u kojima je počinitelje teško primijetiti, kao npr. u Ulici sv. Nikole, zatim u parku i na igralištu pored Doma kulture, te pored plivališta KPK, gdje je u noćnim satima mali broj prolaznika.

Osim toga primijećena je i krađa električnih kablova, bakrenih uzemljivača i vrijednih kamenih odlomaka. U bivšem odmaralištu Ferijalnog saveza (preko puta zgrade telekomunikacija) pokradeni su stari vrlo vrijedni kameni stupovi, kao i željezna vrata i vodovodne cijevi. Kradu se i bicikle, flomasterima i naljepnicama oštećuju su spomenici kulture.

– Krađe su prijavljene Policijskoj postaji u Korčuli i KTD-u Hober. Radnici Hobera postavljat će nove metalne poklopce na rasvjetnim tijelima, kaže Marko Milat, direktor Hober-a.

Direktor se ljuti, nema načina da se zaustavi krađa, tim više što se svaki ukradeni komad može unovčiti prodajom skupljačima otpada.

Naručili smo u brodogradilištu Leda u Korčuli zamjenske metalne poklopce, tako da je za očekivati da će buduće prestati krađe tih dijelova rasvjetnih stupova koji štite unutarnje električne vodove od atmosferilija i direktnog dodira.
– Nažalost, komentira Marko Milat, uz spomenute krađu kandelabera, na pojedinim je šetnicama nestalo i nekoliko drvenih klupa pričvršćenih na željezne nosače. Time se nanosi i direktna šteta Hoberu i Gradu Korčuli jer se na ovaj način besrazložno prazne njihovi proračuni.

Tekst i snimak : Niko Perić