KTD Hober – natječaj za zapošljavanje

VOZAČ (M/Ž), 1 IZVRŠITELJ/ICA. Rok za prijavu: 8 dana od dana objave natječaja.

KOMUNALNO TRGOVAČKO DRUŠTVO HOBER D.O.O.
PLOKATA 19. TRAVNJA 1921. BR. 40.
20260 KORČULA

Na temelju članka 15. Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, direktor KTD-a Hober d.o.o. dana 9. svibnja 2024. godine raspisuje

N A T J E Č A J
za prijam u radni odnos za obavljanje  sezonskih poslova i zadaća radnog mjesta:
VOZAČ (M/Ž)
1 IZVRŠITELJ/ICA

 Na ovaj natječaj mogu se ravnopravno prijaviti kandidati oba spola, a riječi i pojmovni sklopovi koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, odnose se na jednak način na muški i ženski rod.

  • Ugovor na određeno vrijeme – 6 mjeseci
  • Puno radno vrijeme
  • Probni rad – 1 mjesec
  • Mogućnost produženja ugovora o radu

Uvjeti:
• Profesionalni vozač vozila C kategorije
• Završena srednja škola (III. ili IV. Stupanj)

Opis poslova i zadataka:
• preuzima radne i putne naloge za vozila javne čistoće i fekalija, odnosno komunalnih i pogrebnih usluga,
• upravlja vozilom od garaže do mjesta određenog dnevnim rasporedom rada,
• pomaže pri utovaru i istovaru otpada na i s kamiona,
• prati rad radnika na sakupljanju i utovaru otpada pri utovaru i istovaru otpada na i s kamiona,
• vrši odvoz kućnog i drugog otpada i istovara otpad na deponiju ili na drugu za to predviđenu lokaciju,
• vodi brigu o rokovima periodičnih pregleda vozila, registracije i tehničkog pregleda vozila,
• skrbi o gorivu, mazivu i potrošnom materijalu vozila,
• transport od mrtvačnice do grobnog mjesta,
• kupljenje vijenaca s grobova i odlaganje na određena mjesta,
• upravlja vozilom i prevozi pokojnika od stana do mrtvačnice ili u drugo mjesto,
• obvezno koristi HTZ – u opremu i odgovoran je za primjenu sredstava zaštite na radu,
• obavlja i druge poslove po nalogu voditelja službe, tehničkog direktora i/ili direktora Društva

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:
• životopis;
• presliku osobne iskaznice;
• kopiju svjedodžbe odgovarajuće srednje škole;
• kontakt podatke (broj mobitela, telefona i/ili e-mail).

Rok za prijavu:  8 dana od dana objave natječaja!

Prijave na natječaj s traženom dokumentacijom dostavljaju se osobno ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu:
KTD Hober d.o.o., Plokata 19. travnja 1921. br. 40., 20260 Korčula s naznakom „Za natječaj VOZAČ – Ne otvaraj“, u roku od 8 dana od dana objave na web stranicama Društva (www.hober.hr) i Grada Korčule (www.korcula.hr).

Nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj neće se razmatrati.

S kandidatima prijavljenim na natječaj koji ispunjavaju uvjete natječaja, obaviti će se intervju o čemu će kandidati biti naknadno obaviješteni.
Ako kandidat ne pristupi intervjuu smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

KTD Hober d.o.o. kao provoditelj natječaja, zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti natječaj.

Direktor
Marko Milat, dipl. ing.

*Natječaj je objavljen na internet stranicama KTD-a Hober d.o.o. i Grada Korčule dana 10. svibnja 2024. godine.
Natječaj možete preuzeti na poveznici.