N A T J E Č A J za prijem radnika na radno mjesto

N A T J E Č A J za prijem radnika na radno mjesto ODGOJITELJ/ICA – na određeno, puno radno vrijeme, 2 izvršitelja/ice. Natječaj je objavljen dana 14. 11. 2022. godine i traje do 22.11.2022.godine.

 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Korčula, na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22)  raspisalo je natječaj za prijem radnika na radno mjesto ODGOJITELJ/ICA – na određeno, puno radno vrijeme, 2 izvršitelja/ice.

Uvjeti za radno mjesto odgojitelja/ice su, prema članku 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22), završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja.

Prijave s traženom dokumentacijom, u zatvorenoj omotnici s naznakom “ZA NATJEČAJ – ODGOJITELJ/ICA“ potrebno je dostaviti poštom na adresu: Dječji vrtić Korčula, Pelavin mir bb, 20260 Korčula.

Natječaj je objavljen dana 14. 11. 2022. godine  i traje do 22.11.2022.godine.

Tekst natječaja sa svim uvjetima nalazi se na poveznici.