Najava izbora za članove vijeća GK i MO na području Grada Korčule

Izbori za članove vijeća gradskih kotara i mjesnih odbora na području Grada Korčule održat će se dana 25. listopada 2015. godine.

Gradsko vijeće Grada Korčule je na 6. sjednici održanoj dana 16. rujna 2015. godine donijelo Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća gradskih kotara i mjesnih odbora na području Grada Korčule. Izbori za članove vijeća gradskih kotara i mjesnih odbora na području Grada Korčule održat će se dana 25. listopada 2015. godine.

Sve informacije o provedbi izbora za članove vijeća Gradskih kotara i Mjesnih odbora možete vidjeti na linku :

https://www.korcula.hr/21560/izbori-za-gradske-kotareve-i-mjesne-odbore-grada-korcule-2015/