Naša najstarija ustanova napokon ima Upravno vijeće!

14. svibnja 2024. godine konstituirano je Upravno vijeće Gradskog muzeja Korčula.

Tri su člana imenovana od strane gradonačelnice Grada Korčule, Nike Silić Maroević nakon objavljenog javnog poziva, a to su:
• Maro Grbić
• Maja Haraminčić Cebalo
• Danijela Šegedin Borovina
Iz redova ustanove u Upravno vijeće imenovani su:
• Marta Kalebota
• Sani Sardelić

Na konstituirajućoj sjednici za predsjednika Upravnog vijeća Gradskog muzeja Korčula izabran je g. Maro Grbić.

Obzirom na važnost ustanove za naš Grad i velika sredstva koja u istu ulažemo, kao i sve planirane projekte, ovo je put da se ustanova ojača, modernizira i suoči s izazovima koji dolaze.

Sigurni smo da će Upravno vijeće unaprijediti rad ustanove na zadovoljstvo svih nas.