Natječaj KTD-a Hober d.o.o. za prijam u radni odnos za obavljanje sezonskih poslova

LUČKI PRIVEZIVAČ / RADNIK NA PARKINGU (M/Ž), 5 IZVRŠITELJA/ICE. Rok za prijavu: 15 dana od dana objave natječaja.

KOMUNALNO TRGOVAČKO DRUŠTVO HOBER D.O.O.
PLOKATA 19.TRAVNJA 1921. BR.40.
20260 KORČULA

Na temelju članka 15. Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, direktor KTD-a Hober d.o.o. dana 4. travnja 2024. godine raspisuje

N A T J E Č A J
za prijam u radni odnos za obavljanje sezonskih poslova:
LUČKI PRIVEZIVAČ / RADNIK NA PARKINGU (M/Ž)
5  IZVRŠITELJA/ICE

  • Ugovor na određeno vrijeme – 3 mjeseca
  • Puno radno vrijeme
  • Probni rad – 1 mjesec
  • Mogućnost produženja ugovora o radu

Početak rada je 1. lipnja 2024.

Na ovaj natječaj mogu se ravnopravno prijaviti kandidati oba spola, a riječi i pojmovni sklopovi koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, odnose se na jednak način na muški i ženski rod.

Uvjeti:
• završena srednja škola (III. ili IV. Stupanj)
• punoljetnost
• uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak
• poznavanje rada na ručnoj fiskalnoj blagajni
*Prednost ostvaruju korisnici student servisa*

 Opis poslova i zadataka:
vrši privezivanje brodova,
• vrši red u luci kod ukrcaja i iskrcaja vozila/tereta na brod;
• vrši naplatu tržnih pristojbi na tržnici i ribarnici te dnevni utržak polaže na blagajnu Društva;
• vodi brigu o ugovornim obvezama prodavača prema kojima ubire naknade, a o čemu vodi potrebitu evidenciju;
• izdaje prodavačima na tržnici i ribarnici vage, utege, suncobrane i ostalo;
• brine se za uzornu čistoću, red i disciplinu na tržnici i ribarnici i brine da se prodaja i ponašanje prodavača odvija po propisanom redu i pravilu;
• po potrebi obavlja poslove radnika na parkingu
• obvezno koristi HTZ opremu i odgovoran je za primjenu sredstava zaštite na radu
• obavlja i druge poslove po nalogu voditelja, tehničkog direktora i/ili direktora Društva

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:
• životopis;
• presliku osobne iskaznice;
• svjedodžbu srednje škole (preslika dokaza o završenoj srednjoj školi);
• uvjerenje da se protiv kandidata_kinje ne vodi kazneni postupak;
• kontakt podaci (broj mobitela ili telefona ili e-mail).

Rok za prijavu: 15 dana od dana objave natječaja

Prijave na natječaj s traženom dokumentacijom dostavljaju se osobno ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu:
KTD Hober d.o.o., Plokata 19. travnja 1921. br. 40., 20260 Korčula
s naznakom „Za natječaj lučki privezivač/radnik na parkingu – Ne otvaraj“, u roku od 15 dana od dana objave na web stranicama Društva (www.hober.hr) i Grada Korčule (www.korcula.hr).

Nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj neće se razmatrati.
S kandidatima prijavljenim na natječaj, koji ispunjavaju uvjete natječaja, obaviti će se intervju o čemu će kandidati biti naknadno obaviješteni.
Ako kandidat ne pristupi intervjuu smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

KTD Hober d.o.o. kao provoditelj natječaja, zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti natječaj.

Direktor
Marko Milat

Natječaj je objavljen na internet stranicama KTD-a Hober d.o.o. i Grada Korčule dana: 4. travnja 2024.
Natječaj možete preuzeti na poveznici.