Natječaj za dodjelu jednokratnih novčanih nagrada izvrsnim studentima

I ove godine Grad Korčula nagradit će sa po 1.000,00 kn deset sudenata s područja Grada Korčule za izvrsnost tijekom studiranja. Natječaj je objavljen u "Slobodnoj Dalmaciji" dana 3. studenog 2010. godine. Rok za podnošenje prijava je 20 dana od dana objave natječaja u "Slobodnoj Dalmaciji".

GRAD KORČULA
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

N A T J EČ A J
za dodjelu novčane nagrade studentima sa područja Grada Korčule za izvrsnost
tijekom studiranja 2010. godine

Raspisuje se Natječaj za dodjelu novčanih nagrada redovnim studentima sa prebivalištem na području Grada Korčule, državljanima Republike Hrvatske, za izvrsnost tijekom studiranja.

Za 2010. godinu dodjeljuje se 10 novčanih nagrada u iznosu od po 1.000,00 kn. Nagrade studentima isplaćuje Jedinstveni upravni odjel, jednokratno, po konačnosti odluke o dodjeli novčanih nagrada, u roku od tri mjeseca od dana konačnosti iste.

I Na Natječaj se mogu prijaviti studenti:

  • koji imaju prijavljeno prebivalište na području Grada Korčule, pet godina prije objave ovog Natječaja u dnevnom tisku,
  • koji su su upisani na drugu i višu godinu studija učilišta u RH, a koji imaju ostvareni prosjek ocjena od najmanje 4,000 tijekom prethodne akademske godine.
  • hrvatski državljani
  • studenti prve godine studija ne mogu sudjelovati na ovom Natječaju.

II Uz svoje prijave i dostavu podataka o OIB-u, studenti su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

  • potvrdu obrazovne ustanove o redovnom upisu po prvi put u odgovarajuću akademsku godinu studija, u izvorniku
  • potvrdu o prosjeku ocjena na tri decimale prethodno završene akademske godine studija,  u izvorniku
  • potvrdu o prebivalištu na području Grada Korčule, pet godina računajući prema danu objave Natječaja u dnevnom tisku, u presliku
  • dokaz o državljanstvu (domovnica, važeća osobna iskaznica ili putovnica), u presliku

III Prijave sa kompletnom dokumentacijom podnose se na adresu:

GRAD KORČULA, Trg A. i S. Radića 1, 20 260 KORČULA, sa naznakom:
„prijava za nagradu za izvrsnost tijekom studiranja“

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 20 dana od dana objave natječaja u „Slobodnoj Dalmaciji“.

IV Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

V O rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.