Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Gradskog muzeja

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objave u „Slobodnoj Dalmaciji“.

.

.

.

.

Grad Korčula, Povjerenstvo za raspisivanje i provedbu javnog natječaja raspisuje

J A V N I    N A T J E Č A J

za izbor i imenovanje ravnatelja Gradskog muzeja u Korčuli

Tekst natječaja možete vidjeti OVDJE.