Natječaji Ministarstva turizma Republike Hrvatske

Ministarstvo turizma Republike Hrvatske objavilo je javne pozive za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava... Rok za prijavu je 30.travnja 2012.godine.

Obavještavamo Vas da je Ministarstvo turizma Republike Hrvatske objavilo sljedeće natječaje:

1. Javni poziv za kandidiranje projekata za Program dodjele bespovratnih sredstava turističkim projektima kojima su odobrena sredstva iz EU i drugih međunarodnih fondova

Ministarstvo poziva nositelje razrađenih turističkih projekata kojima su već odobrena sredstva iz predpristupnih fondova EU i drugih međunarodnih fondova:

 • Jedinice regionalne i lokalne uprave
 • Turističke zajednice
 • Ustanove koje obavljaju djelatnost bez stjecanja dobiti
 • Udruge

Bespovratna sredstva su namijenjena za sufinanciranje udjela na neposrednoj realizaciji turističkih projekata kojima su prethodno odobrena sredstva iz predpristupnih fondova EU i drugih međunarodnih fondova.

Najveći iznos koji se može zatražiti i odobriti za pojedini projekt je 100.000,00 kuna.

Rok za prijavu je 30.travnja 2012.godine.

2. Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa poticanja djelovanja strukovnih udruga i drugih neprofitnih organizacija u području turizma

Na javni poziv mogu se javiti udruge/ustanove registrirane u Republici Hrvatskoj i to:

 • Strukovne udruge u turizmu i ugostiteljstvu
 • Udruge građana s projektima iz područja turizma i ugostiteljstva
 • Ustanove za obrazovanje koje obavljaju djelatnost bez stjecanja dobiti

Sredstva su namijenjena za:

 • Projekti vezani za izradu projektne dokumentacije udruge/ustanove za korištenje sredstava EU fondova u području turizma
 • Programi stručnog usavršavanja postojećeg kadra članica udruga
 • Seminari i radionice namijenjeni članovima /članicama udruga tematski orijentirani na poslovanje (novi propisi, smjernice EU i dr.)
 • Radionice namijenjene potencijalnim dionicima turističkog sektora o mogućnostima uključivanja u turističku djelatnost (seoski, zdravstveni, avanturistički turizam i dr.)
 • Stručni skupovi i istraživački projekti na temu kvalitete turističke ponude
 • Projekti izrade stručnih priručnika u području turizma i ugostiteljstva

Najveći iznos koji se može zatražiti i odobriti za pojedini projekt je 600.000,00 kn.

Sredstva se neće dodjeljivati korisnicima za projekte koji se već financiraju iz državnog proračuna.

Rok za prijavu je 30.travnja 2012.godine.