Obavijest o ispravku Javnog natječaja za dodjelu financijskih sredstava u području sporta za 2024. godinu, koji je objavio Grad Korčula dana 31. svibnja 2024. godine.

U Javnom natječaju za dodjelu financijskih sredstava u području sporta za 2024. godinu, koji je objavio Grad Korčula dana 31. svibnja 2024. godine. mijenja se točka IV.

U Korčuli, 11.06.2024.
KLASA: 620-05/24-01/01
URBROJ: 2117-9-02-24-02

Mijenja se tekst Javnog natječaja za dodjelu financijskih sredstava u području sporta za 2024. godinu, objavljen dana 31. svibnja 2024. godine na mrežnim stranicama Grada Korčule, s rokom podnošenja prijava do 30. lipnja 2024. godine i to kako slijedi:

Iza teksta u točki  IV. stavlja se zarez i dodaje tekst: po kategorijama: ekipni sportovi i individualni sportovi.

Tekst javnog poziva, upute za prijavitelje, obrasce za prijavu i izvještavanje te nacrt ugovora o korištenju sredstava možete preuzeti ovdje.

                                                                                           Gradonačelnica
Nika Silić Maroević, dipl.ing.agr.