Obavijest o kreditiranju studenata s područja Grada Korčule

Od 17. siječnja 2008. godine na snazi je Pravilnik o kreditiranju studenata s područja Grada Korčule

Od 17. siječnja 2008. godine na snazi je Pravilnik o kreditiranju studenata s područja Grada Korčule

Svrha kreditiranja prema odredbama ovog Pravilnika je da se omogući:

  • školovanje određenom broju redovnih studenata koji su ostvarili određeni stupanj izvrsnosti, a slabijeg su materijalnog položaja,
  • vraćanje i zadržavanje studenata nakon okončanja njihovog studija na području Grada Korčule, što se i  posebno stimulira.

Kredit se odobrava studentima koji imaju prebivalište na području Grada Korčule, a koji nemaju stipendiju ili kredit odobren od nekog drugog subjekta.
Studentu, korisniku kredita, isplaćuju se utvrđeni mjesečni novčani iznosi, uz obvezu vraćanja ukupno primljenog iznosa kredita.

Korisnik se može, pod određenim uvjetima propisanim Pravilnikom o kreditiranju studenata sa područja Grada Korčule, sasvim osloboditi obveze vraćanja primljenog iznosa kredita, bez obzira na prosjek ocjena.

Pravo na kredit mogu ostvariti:

  • studenti prve godine, koji su tijekom srednjoškolskog obrazovanja postigli najmanje prosjek ocjena 3,75 na kraju svakog razreda, te na maturi, odnosno završnom ispitu postigli najmanje ocjenu 4,0;
  • studenti druge i viših godina koji su tijekom studiranja postigli najmanje prosjek ocjena iz svih položenih ispita 3,50.

Svake godine (u pravilu tijekom mjeseca studenog ili prosinca) dodjeljuje se na osnovu provedenog natječaja određeni broj studentskih kredita.

Mjerila na temelju kojih se odabiru kandidati za dodjelu kredita su:

  • uspjeh u srednjoj školi
  • uspjeh na studiju
  • uspjeh na natjecanjima ustrojenim od nadležnog ministarstva i županije
  • uspjeh na prijamnom ispitu
  • materijalni položaj
  • socijalni položaj

Tekst natječaja za akademsku godinu 2009./2010., Pravilnik o kreditiranju studenata Grada Korčule te obrazac prijave za dodjelu studentskog kredita bit će objavljeni tijekom studenog 2009. godine

Više informacija možete dobiti u JUO Grada Korčule na telefon 711-184 ili 711-143.