Obavijest o održavanju provjere znanja i sposobnosti – Natječaj za prijam u službu vježbenika/ce

Prethodna provjera znanja i sposobnosti održat će se dana 1. listopada 2021. godine, u velikoj vijećnici Grada Korčule, Korčula, Trg A. i S. Radića 1 (1. kat).

KLASA: 112-06/21-01/01
URBROJ: 2138/01-05/1-21-12
Korčula, 24. rujna 2021.

Sukladno točki 8. javnog natječaja za prijam u službu vježbenika u Upravni odjel za upravljanje Gradskom imovinom, gospodarstvo i turizam, KLASA: 112-06/21-01/01, URBROJ: 2138/01-05/1-21-2, od 27. kolovoza 2021. (objavljeno u „Narodnim novinama“, br. 96/21, od 1. rujna 2021.), objavljuje se sljedeća

O B A V I J E S T

I.

Kandidati čije su prijave pravodobne i uredne te koje ispunjavaju formalne uvjete propisane predmetnim natječajem i koji se pozivaju na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti su:

  1. MIKELLA GOMILJA
  2. TINA SKOKANDIĆ
  3. NIKOLA ROSO.

II.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti održat će se dana

1. listopada 2021. godine,
u velikoj vijećnici Grada Korčule,
Korčula, Trg A. i S. Radića 1 (1. kat).

a/ Pisano testiranje održat će u 9:00 sati.
b/ Intervju s kandidatima će se održati u 10:00 sati, ali samo ako kandidat ostvari najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju.

III.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao prijavu na predmetni natječaj

PREDSJEDNIK
POVJERENSTVA ZA PROVEDBU
JAVNOG NATJEČAJA
Srđan Mrše, dipl. iur.

Obavijest možete pročitati i na poveznici.