Obavijest o provedbi prijevremenih izbora za članove Gradskog vijeća Grada Korčule

Korčula, 9. ožujka 2011. Gradsko izborno povjerenstvo Grada Korčule izdalo je Obavijest o provedbi prijevremenih izbora za članove Gradskog vijeća Grada Korčule

….      

    

      

                   
          REPUBLIKA HRVATSKA
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
              GRADA KORČULE   
Broj: 2/2011
Korčula, 9. ožujka 2011.     

O  B  A  V  I  J   E  S  T      
O PROVEDBI PRIJEVREMENIH IZBORA ZA ČLANOVE
GRADSKOG VIJEĆA GRADA KORČULE 
      

 1. Temeljem čl. 32. st. 2. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne samouprave (NN 44/05 i 109/07 – dalje Zakon) imenovan je stalni sastav Gradskog izbornog povjerenstva Grada Korčule.Sjedište Izbornog povjerenstva je u zgradi Općinskog suda u Korčuli, Put Sv. Nikole bb.Radno vrijeme Izbornog povjerenstva je svakim radnim danom od 9 do 13 sati. Dana 12. ožujka 2011. (u subotu) Izborno  povjerenstvo će raditi u vremenu od 9 do 14 sati. Na dan 15. ožujka 2011. (u utorak) tj. posljednjeg dana roka za predaju lista kandidata radno vrijeme Izbornog povjerenstva je u vremenu od 9 do 15 sati te od 17 do 24 sata. 
 2. Redoslijed izbornih radnji i tijek rokova:
  – Rok za predaju lista kandidata ističe 15. ožujka 2011. u 24,00  
  – Rok za objavu pravovaljano predloženih lista kandidata ističe 17. ožujka 2011. u 24,00
  – Rok u kojem su političke stranke dužne dostaviti prijedlog članova biračkih odbora ističe 25. ožujka 2011. u 24,00
  – Rok za određivanje biračkih mjesta ističe 25. ožujka 2011. u 24,00
  – Rok za imenovanje članova i zamjenika članova biračkih odbora ističe 28. ožujka 2011. u 24,00
  – Izborna promidžba počinje od dana objave zbirne kandidacijske liste i traje do 1. travnja 2011. u 24,00
 3. Pripreme i provedba izbora za članove Gradskog vijeća Grada Korčule obavlja se na obrascima koji su propisani Obvezatnim uputama Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske objavljenima u Narodnim novinama broj 46/09.
  Očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature mora biti ovjereno kod javnog bilježnika ili Gradskog izbornog povjerenstva.
 4. Sve ostale upute u pripremi i provedbi izbora te informacije radi ovjere očitovanja kandidata o prihvaćanju kandidature ili u svezi prijema kandidacijskih lista mogu se dobiti u sjedištu Gradskog izbornog povjerenstva Grada Korčule te putem telefona na broj 711-127 ili telefaxa 715-430.

 

Predsjednica:
Marija Skokandić