Obavijest o roku za dostavu instrumenta osiguranja naplate za dozvolu na pomorskom dobru

Rok za dostavu ističe 17. svibnja.

KLASA: 342-05/24-01/07
URBROJ: 2117-9-05/11-24-03
Korčula, 26. travnja 2024.

Na temelju Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Korčule od 2024. do 2028. godine („Službeni glasnik grada Korčule broj: 1/24 ) i članka 141. st. 2. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 3/18) Gradonačelnica Grada Korčule donosi:

Z A K LJ U Č A K

I.

Točka 8. Javnog natječaja za dodjelu dozvola na pomorskom na pomorskom dobru za područje Grada Korčule, KLASA: 342-01/24-01/07; 2117-9-05/11-24-03; od 21. ožujka 2024. godine mijenja se glasi:
Najpovoljniji ponuditelji koji ostvare pravo na dodjelu dozvole na pomorskom dobru za obavljanje djelatnosti dužni su do 17. svibnja 2024. godine dostaviti instrumente osiguranja naplate za dozvolu na pomorskom dobru, za naknadu štete koja može nastati zbog neispunjenja obveza iz dozvole na pomorskom dobru te za korištenje dozvole na pomorskom dobru preko mjere navedenim u točki 9. ovog natječaja“.

II.

Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Zaključak je dostupan na poveznici.