Odluka o dodjeli financijskih sredstava u području kulture za 2020. godinu

Po provedenom Javnom natječaju za dodjelu financijskih sredstava u području kulture za 2020. godinu, od 06. rujna 2019. godine, a na temelju provedenog postupka ocjenjivanja zaprimljenih prijava, utvrđuje se dodjela financijskih sredstava.

KLASA: 612–01/19–01/11
URBROJ: 2138/01–02–20–3
Korčula, 14. siječnja 2020.

Na temelju članka 23. st. 2. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna potreba Grada Korčula („Službeni glasnik Grada Korčule“ br. 10/18), i članka 78. st. 21. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“ br. 3/18), gradonačelnik Grada Korčule 13. siječnja 2020. godine donosi:

ODLUKU O DODJELI FINANCIJSKIH SREDSTAVA U PODRUČJU KULTURE ZA 2020. GODINU

GRADONAČELNIK
Andrija Fabris, ing.

 

Komentiraj