Odluka o dodjeli financijskih sredstava u području kulture za 2024. godinu

Po provedenom Javnom natječaju za dodjelu financijskih sredstava u području kulture za 2024. godinu, od 29. rujna 2023. godine, a na temelju provedenog postupka ocjenjivanja zaprimljenih prijava, utvrđuje se dodjela financijskih sredstava.

KLASA: 611-05/23-01/05
URBROJ: 2117-9-07/17-24
Korčula, 07. lipnja 2024.

Na temelju članka 23. st. 2. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna potreba Grada Korčula („Službeni glasnik Grada Korčule“ br. 10/18), i članka 78. st. 21. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“ br. 3/18 i 3/21), gradonačelnica Grada Korčule 07. lipnja 2024. godine donosi

ODLUKU
o dodjeli financijskih sredstava u području kulture za 2024. godinu

GRADONAČELNICA
Nika Silić Maroević, dipl. ing. agr.