Odluka o dodjeli financijskih sredstava za tehničku kulturu Grada Korčule za 2021. godinu

Po provedenom Javnom pozivu za predlaganje programa/projekata javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Korčule za 2021. godinu, od 03. studenog 2020. godine, a na temelju provedenog postupka ocjenjivanja zaprimljenih prijava, utvrđuje se dodjela financijskih sredstava.

KLASA: 630-01/20-01/01
URBROJ: 2138/01-02-21-2
Korčula, 03. svibnja 2021.

Na temelju članka 9. st. 5. i 6. Pravilnika o kriterijima i rokovima za utvrđivanje programa i osiguravanje financijskih sredstava javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“ br. 5/18), i članka 78. st. 21. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“ br. 3/18 i 3/21), gradonačelnik Grada Korčule 03. svibnja 2021. godine donosi

ODLUKU O DODJELI FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA TEHNIČKU KULTURU GRADA KORČULE ZA 2021. GODINU

GRADONAČELNIK
Andrija Fabris, ing