Odluka o dodjeli stipendija

S obzirom na manji broj prijavljenih kandidata od planiranog na raspisane natječaje za dodjelu stipendija u 2023./2024., natječaji su ponovno raspisani radi popunjavanja predviđenih (planiranih) mjesta koja su ostala slobodna, po svakoj kategoriji, sukladno Odluci o dodjeli stipendija. Temeljem ponovno raspisanih natječaja dodijeljene su stipendije studentima s područja Grada Korčule.

KLASA: 604-01/24-01/01
URBROJ: 2117-9-07/17-24-06

Sukladno članku 37. Pravilnika o dodjeli stipendija studentima s područja Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“ broj 08/20) Gradonačelnica Grada Korčule dana 04. srpnja 2024. godine donosi

 ODLUKU O DODJELI STIPENDIJA

 Članak 1.

 U akademskoj godini  2023/2024. dodijelit će se stipendije sljedećim nadarenim studentima:
1. Zvonimir Skorin
2. Mara Cebalo

Članak 2.

 U akademskoj godini  2023/2024. dodijelit će se stipendije sljedećim studentima u deficitarnim zanimanjima:
1. Marija Penjak
2. Antonela Skokandić
3. Domagoj Čale
4. Beris Peručić

 Članak 3.

Visina studentske stipendije iznosi 150,00 EUR mjesečno, a ne isplaćuje se za mjesece srpanj i kolovoz.

 Članak 4.

 Sa svakim studentom kojem je dodijeljena stipendija Grada Korčule, Gradonačelnica Grada Korčule zaključuje ugovor o dodjeli stipendije kojim se uređuju međusobna prava i obveze Grada Korčule i studenta.

Ugovor o dodjeli studentske stipendije zaključuje se samo za akademsku godinu 2023/2024., te će se obnoviti ukoliko studenti ispune uvjete propisane Pravilnikom o dodjeli stipendija studentima s područja Grada Korčule

Članak 5.

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Grada Korčule.

Gradonačelnica
Nika Silić Maroević, dipl. ing. agr.

Odluku možete preuzeti na poveznici.