Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu

KLASA: 920-11/21-01/01
URBROJ: 2138701-01-21-1
Korčula, 29. studenog 2021.

Na temelju članka 17. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine“, broj 15/19), članka 47. stavka 1. točke 27. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/18 i 3/21) te članka 61. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 8/18), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 5. sjednici održanoj dana 29. studenog 2021. godine donijelo

O D L U K U
o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu

Tekst Odluke u cijelosti možete pronaći na poveznici.
Prilog 1
Prilog 2 

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
Marija Šegedin