Odluka o donošenju Plana upravljanja starom gradskom jezgrom grada Korčule

KLASA: 373-04/19-01/01
URBROJ: 2138/01-01-19-3
Korčula, 23. studenog 2019.

Na temelju članka 47. stavka 1. točke 25. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/18) te članka 61. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 8/18), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 20. sjednici održanoj dana  23. studenog 2019. godine donijelo

O D L U K U
o donošenju Plana upravljanja starom gradskom jezgrom grada Korčule

Tekst Odluke u cijelosti možete pročitati ovdje.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Marko Skokandić, ing.