Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Korčule za 2022. godinu

KLASA: 400-02/22-01/04
URBROJ: 2117-9-01-22-1
Korčula, 22. prosinca 2022.

Na temelju članka 45. stavka 1. Zakona o proračunu (“Narodne novine”, broj 144/21) i članka 47. stavka 1. točke 4. Statuta Grada Korčule (“Službeni glasnik Grada Korčule”, broj 3/18 i 3/21), i članka 61. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule (“Službeni glasnik Grada Korčule”, broj 8/18), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 13. sjednici održanoj dana 22. prosinca 2022. godine donijelo

O D L U K U
o
izmjenama i dopunama Proračuna Grada Korčule za 2022. godinu

Cjeloviti tekst Odluke možete preuzeti na poveznici.
Obrazloženje uz izmjene i dopune Proračuna možete preuzeti na poveznici.