Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Korčule za 2019. godinu

KLASA: 400-08/18-01/08
URBROJ: 2138/01-01-19-2
Korčula, 23. studenog 2019.

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/18), članka 47. stavka 1. točke 7. Statuta Grada Korčula („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/18) te članka 61. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 8/18), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 20. sjednici održanoj dana 23. studenog 2019. godine donijelo

O D L U K U
o izmjeni  Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Korčule za 2019. godinu

Tekst Odluke u cijelosti možete pročitati ovdje.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Marko Skokandić, ing.