Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju plaća zaposlenicima ustanova u vlasništvu Grada Korčule

KLASA: 110-01/15-01/05
URBROJ: 2138/01-02-20-6
Korčula, 6. svibnja 2020.

Na temelju članka 78. stavka 1. točke 13. i članka 141. stavka 1. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/18), gradonačelnik Grada Korčule dana 6. svibnja 2020. godine donio je

O D L U K U
o izmjeni Odluke o utvrđivanju plaća zaposlenicima
ustanova u vlasništvu Grada Korčule

Tekst Odluke u cijelosti možete pročitati ovdje.

GRADONAČELNIK
Andrija Fabris, ing.

Komentiraj