Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Korčule za 2022. godinu

KLASA: 400-08/21-01/02
URBROJ: 2138/01-01-21-25
Korčula, 23. prosinca 2021.

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 47. stavka 1. točke 7. Statuta Grada Korčula („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/18 i 3/21) te članka 61. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 8/18), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 6. sjednici održanoj dana 23. prosinca 2021. godine donijelo

O D L U K U
o izvršavanju Proračuna Grada Korčule za 2022. godinu

Cjeloviti tekst Odluke možete preuzeti na poveznici. (.doc)
Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Korčule za 2022. godinu (.pdf)

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
Marija Šegedin