Odluka o korištenju službenih automobila

KLASA: 024-08/22-01/03
URBROJ: 2117-9-02-22-1
Korčula, 19. kolovoza 2022.

Na temelju članka 78. stavka 1. točke 22. i članka 141. stavka 1. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/18 i 3/21) gradonačelnica Grada Korčule dana 19. kolovoza 2022. godine donijela je

O D L U K U
o korištenju službenih automobila

Ovom se Odlukom propisuje korištenje službenih automobila za službene potrebe Grada Korčule te prava i obveze dužnosnika, službenika i namještenika Grada Korčule u vezi s korištenjem službenih vozila

Cjeloviti tekst Odluke možete pročitati na poveznici.

GRADONAČELNICA
Nika Silić Maroević, dipl. ing. agr.