Odluka o mjerama kontrole EU digitalnih COVID potvrda i drugih odgovarajućih dokaza o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju

Uvodi se mjera kontrole EU digitalnih COVID potvrda i drugih odgovarajućih dokaza o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju za sve službenike i namještenike Grada Korčule, a odnosi se i na sve stranke koje dolaze u službene prostorije Grada Korčule.

KLASA: 500-05/21-01/01
URBROJ: 2138/01-02-21-1
Korčula, 19. studenog 2021.

Na temelju članka 78. stavka 1. točke 22. i članka 141. stavka 1. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule broj 3/18 i 3/21) te sukladno Odluci o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova („Narodne novine“ broj 121/2021), gradonačelnica Grada Korčule dana 19. studenog 2021. godine donijela je

O D L U K U

I.

Uvodi se mjera kontrole EU digitalnih COVID potvrda i drugih odgovarajućih dokaza o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju za sve službenike i namještenike Grada Korčule.

II.

Obveza predočavanja EU digitalne COVID potvrde ili drugog odgovarajućeg dokaza o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju odnosi se i na sve stranke koje dolaze u službene prostorije Grada Korčule.

III.

Provedbu kontrole valjanosti EU digitalnih COVID potvrda i drugih odgovarajućih dokaza o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju za službenike i namještenike Grada Korčule izvršava Upravni odjel za opće poslove i mjesnu samoupravu Grada Korčule, putem aplikacije za pametne telefone ili neposrednim uvidom u odgovarajući dokaz.

IV.

Provedbu kontrole valjanosti EU digitalnih COVID potvrda i drugih odgovarajućih dokaza o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju za sve stranke, izvršavaju svi službenici i namještenici Grada Korčule koji rade sa strankama, putem aplikacije za pametne telefone ili neposrednim uvidom u odgovarajući dokaz.

V.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i traje do opoziva, a primjenjuje se od 19. studenog 2021. godine.

                GRADONAČELNICA
Nika Silić Maroević, dipl. ing. agr.

Odluku možete pročitati na poveznici.