Odluka o novčanim nagradama korčulanskim izvrsnim studentima

Treću godinu Grad Korčula dodjeljuje deset jednokratnih novčanih nagrada u iznosu od po 1.000,00 kn studentima s područja Grada koji su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili prosjek ocjena veći od 4,000. Ove godine na natječaj su se prijavilo 9 studenta/studentice, i svih devetero udovoljilo je uvjetima natječaja.

Sukladno rezultatima provedenog natječaja za dodjelu novčanih nagrada studentima sa područja Grada Korčule za izvrsnost tijekom studiranja za 2011. godinu i bodovnoj listi, dodjeljuje se devet  (9) jednokratnih novčanih nagrada u iznosu od po 1.000,00 kn, kako slijedi:

  1. DARIO PENIĆ iz Čare, student Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji
  2. KATARINA ŠIMUNDIĆ iz Čare, studentica Ekonomskog fakulteta u Splitu
  3. LUCA TVRDEIĆ iz Čare, studentica Ekonomskog fakulteta u Splitu
  4. PJER KOSOVIĆ iz Korčule, student Filozofskog fakulteta u Zagrebu
  5. WALLY VERZOTTI iz Korčule, studentica Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu
  6. IVAN BOTICA iz Korčule, student Ekonomskog fakulteta u Rijeci
  7. VESNA STANKOVIĆ iz Korčule, studentica Ekonomskog fakulteta u Zagrebu
  8. MARIJA PADOVAN iz Korčule, studentica Pedagoškog odgoja u Puli
  9. TONI ŽUVELA iz Korčule, student Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu

Grad Korčula je temeljem Odluke od 23. studenog 2011. godine, KLASA: 604-01/11-01/01, URBROJ: 2138/01-04-02/4-11-1 odobrio ukupno 10 novčanih nagrada studentima za izvrsnost tijekom studiranja u visini od po 1.000,00 kn za 2011. godinu te je sukladno spomenutoj Odluci raspisan Natječaj za dodjelu novčane nagrade studentima sa područja Grada Korčule za izvrsnost tijekom studiranja za 2011. godinu a  koji je objavljen u „Slobodnoj Dalmaciji“ 5. prosinca 2011. godine.

Na Natječaj se prijavilo ukupno 9 kandidata. Sve prijave su bile pravodobne, uredne i kompletirane traženom dokumentacijom.

Svi prijavljeni kandidati imali su ostvareni prosjek ocjena od najmanje 4,000 u prethodnoj školskoj godini. Bodovanje je izvršeno sukladno članku 7. Pravila o dodjeli novčanih nagrada studentima sa područja Grada Korčule za izvrsnost tijekom studiranja.

Temeljem bodova sastavljena je bodovna lista, te je 9 kandidata ostvarilo pravo na novčanu naknadu za izvrsnost tijekom studiranja.

Termin svečanog uručivanje nagrada ovogodišnjim dobitnicima odredit će se naknadno.