Odluka o odgodi plaćanja naknade za koncesijska odobrenja

KLASA: 415-01/20-01/04
URBROJ: 2138/01-02-20-1
Korčula, 25. lipnja 2020.

Na temelju članaka 78. stavak 22. i članka 141. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/18) gradonačelnik Grada Korčule dana 25. lipnja 2020. godine donio je

ODLUKU
o odgodi plaćanja naknade za koncesijska odobrenja

 Tekst Odluke možete pročitati ovdje.

 GRADONAČELNIK
Andrija Fabris, ing.