Odluka o održavanju i izgradnji nerazvrstanih cesta na području Grada Korčule

Na temelju članka 18. stavka 1. podstavka 3. i članka 49. stavka 1. točke 2. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14) te članka 62. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13 …

Na temelju članka 18. stavka 1. podstavka 3. i članka 49. stavka 1. točke 2. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14) te članka 62. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Korčule  je na 3. sjednici održanoj dana 2. lipnja 2015. godine donijelo

O D L U K U

o održavanju i izgradnji nerazvrstanih cesta

na području Grada Korčule

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje način financiranja održavanja i izgradnje nerazvrstanih cesta na području Grada Korčule (u daljnjem tekstu: Grad) te utvrđivanje kriterija za određivanje visine sredstava u Proračunu Grada za pojedine gradske kotare i mjesne odbore, a koja će gradski kotari i mjesni odbori raspolagati, tj. planirati u svojim programima rada, odnosno financijskim planovima za tekuću (proračunsku) godinu sukladno Statutu Grada, Proračunu Grada i ovom Odlukom.

Članak 2.

(1) Sredstva iz članka 1. ove Odluke moraju se utrošiti u 100 % iznosu za održavanje, rekonstrukciju i izgradnju  nerazvrstanih cesta na području Grada Korčule.

(2) Pod izgradnjom nerazvrstanih cesta smatra se i otkup zemljišta potreban za rekonstrukciju ili izgradnju nerazvrstanih cesta, te izrada projektne dokumentacije.

Cijeli tekst Odluke možete vidjeti OVDJE.