Odluka o ograničavanju javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske donio je 21. ožujka 2020. godine Odluku o mjerama ograničavanja javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu. Zabranjuje se održavanje svih redovnih brodskih linija u obalnom linijskom pomorskom prometu izuzev u slučaju hitnih intervencija. Na državnim trajektnim linijama te na …

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske donio je 21. ožujka 2020. godine Odluku o mjerama ograničavanja javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu.

Zabranjuje se održavanje svih redovnih brodskih linija u obalnom linijskom pomorskom prometu izuzev u slučaju hitnih intervencija.

Na državnim trajektnim linijama te na državnim brodskim linijama zabranjuje se sav putnički i teretni prijevoz prema otocima osim za sljedeće kategorije:

  1. hrvatske i strane državljane s prebivalištem odnosno trajnim boravištem na otocima ili na poluotoku Pelješcu;
  2. vozila fizičkih osoba iz točke 1. te vozila korisnika leasinga s prebivalištem na otoku koji su registrirani u nadležnom upravnom tijelu u RH;
  3. djelatnike javnih zdravstvenih službi i djelatnike drugih javnih službi (policija, vatrogasci, oružane snage, lučka kapetanija, pošta, komunalne djelatnosti) i njihova službena vozila;
  4. djelatnike opskrbe trgovina  te njihova službena vozila pri obavljanju redovitih prijevoza na otok te dostavne službe i njihova vozila;
  5. djelatnike pravnih osoba koje obavljaju nužne interventne popravke na otoku i njihova službena vozila pri obavljanju intervencije.

Odluka je dostupna: Odluka linijski obalni pomorski promet