Odluka o osnivanju postrojbi civilne zaštite Grada Korčule

Na temelju članka 29. stavka 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine«, br. 174/04, 79/07 i 38/09), članka 3. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (»Narodne novine«, br. 40/08 i 44/08), Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara Grada Korčule (»Službeni glasnik Grada Korčule«, br. 9/10) te članka 127. stavka 1. Statuta Grada Korčule (»Službeni glasnik Grada Korčule», br. 7/09), Gradonačelnik Grada Korčule donosi

O D L U K U
o osnivanju postrojbi civilne zaštite Grada Korčule

  • Cijeli tekst Odluke možete pogledati ovdje