Odluka o početku postupka javne nabave male vrijednosti

Objavljuje se Odluka o početku postupka javne nabave male vrijednosti za uređenje nerazvrstanih cesta na području Grada Korčule - rekonstrukcija dijela nerazvrstanih cesta u Pupnatu. Procijenjena vrijednost nabave je 162.000,00 kn.

.

KLASA: 960-03/11-01/03
URBROJ: 2138/01-02-11-1
Korčula, 3. lipnja 2011.

O D L U K U
o početku postupka javne nabave  

  • Cijeli dikument možete vidjeti ovdje (.pdf)