Odluka o privremenom financiranju Grada Korčule za tromjesečno razdoblje

Tajana Grbin, povjerenica Vlade Republike Hrvatske 29. siječnja 2015. godine donosi Odluku o privremenom financiranju Grada Korčule za tromjesečno razdoblje.

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/2011 i 119/2014), članka 85.b i članka 86. stavka 1. točke 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, br. 33/2001, 60/2001, 129/2005, 109/2007, 125/2008, 36/2009, 150/2011, 144/2012 i 19/2013 – pročišćeni tekst), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. siječnja 2015. godine donijela rješenje o imenovanju Tajane Grbin za  povjerenicu Vlade Republike Hrvatske.

Obavljati će  poslove iz nadležnosti Gradskog vijeća i gradonačelnika Grada Korčule. Istovremeno Vlada je raspustila Gradsko vijeće Grada Korčule te razriješila gradonačelnika  Grada Korčule Vinka Kapelinu te njegovog zamjenika Ivu Silića.

Obje odluke stupile su na snagu danom objave u Narodnim novinama (NN 8/2015 od 23. siječnja 2015.).

Vezano uz funkcioniranje  jedinica lokalne samouprave u kojima do konca 2014. godine nije donesen proračun ni odluka o privremenom financiranju, povjerenik donosi odluku o privremenom financiranju u skladu s posebnim zakonom, razmjerno rashodima izvršenim u istom razdoblju prethodne godine.

Tajana Grbin, povjerenica Vlade Republike Hrvatske 29. siječnja 2015. godine donosi Odluku o privremenom financiranju Grada Korčule za tromjesečno razdoblje. Odluka će se objaviti u „Službenom glasniku Grada Korčule“, a stupa na snagu 1. veljače 2015. godine.

Odluku o privremenom financiranju možete vidjeti ovdje.