Odluka o produženju aktivnog dežurstva vatrogasne (interventne) postrojbe u DVD-u Korčula

Na temelju članka 127. stavka 1. Statuta Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», br. 7/09), a u svezi s odredbom članka 14. Plana unapređenja zaštite od požara na području Grada Korčule za 2011. godinu,  Gradonačelnik Grada Korčule dana 30. rujna 2011. godine donio je

O D L U K U

I.

Odobrava se, na prijedlog zapovjednika DVD-a Korčula, zbog ljetnog sušnog razdoblja i što je indeks opasnosti od šumskog požara „vrlo velik“ a za naredno vremensko razdoblje se ne predviđa (bitnija) promjena, produženje aktivnog dežurstva vatrogasne (interventne) postrojbe u DVD-u Korčula, u sastavu od šest sezonskih vatrogasaca DVD-a Korčula, uključujući i tri stalno zaposlena vatrogasca DVD-a Korčula,.

II.

Produženje mjere iz Plana unapređenja zaštite od požara na području Grada Korčule za 2011. godine koja se odnosi se mjeru aktivnog dežurstva vatrogasne (interventne) postrojbe radi brze i djelotvorne intervencije na gašenju požara te sprečavanju požara, a u smislu odredbe točke I. ove Odluke, određuje se od 30. rujna 2011. godine, kao dan (planiranog) završetka provođenja određenih operativnih mjera i zadaća sukladno Planu, do 9. listopada 2011. godine.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

KLASA: 214-02/11-01/02
URBROJ: 2138/01-02-11-3
Korčula, 30. rujna 2011.

                                          GRADONAČELNIK
                                      Mirko Duhović, dipl. ing.