Odluka o produžetku važenja Konačne liste reda prvenstva za kupnju stana prema Programu društveno poticanje stanogradnje-Korčula

Ovom Odlukom produžuje se važenje Konačne liste reda prvenstva za kupnju stana prema Programu društveno poticane stanogradnje na području Grada Korčule za period od dvije godine.

KLASA: 370-01/20-01/02
URBROJ: 2117-9-02-23-104
Korčula, 27. rujna 2023.

Temeljem članka 24. i 25. Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 3/21 ) i Javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS)  na području Grada Korčule radi utvrđivanja Liste reda prvenstva, KLASA: 370-01/20-01/02 URBOJ: 2138/01-02-21-17 od 19. ožujka 2021. godine, gradonačelnica Grada Korčule donosi

O D L U K U
o produžetku važenja Konačne liste reda prvenstva za kupnju stana prema Programu društveno poticanje stanogradnje-Korčula

Članak 1.

Ovom Odlukom produžuje se važenje Konačne liste reda prvenstva za kupnju stana prema Programu društveno poticane stanogradnje na području Grada Korčule KLASA: 370-02/20-01/02 URBROJ: 2138/01-02-21-90 od 28. rujna 2021. godine, objavljene na mrežnoj stranici Grada Korčule i oglasnoj ploči, za period od dvije godine.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom glasniku Grada Korčule.

Gradonačelnica
Nika Silić Maroević, dipl. ing. agr.

Odluku možete preuzeti na poveznici.