Odluka o radu Dječjeg vrtića Korčula u vrijeme koronavirusa

KLASA: 601-01/20-01/02
URBROJ: 2138/01-02-20-1
Korčula, 16. ožujka 2020.

Na temelju članka 78. stavka 1. točke 12. i članka 121. stavka 1. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/18) gradonačelnik Grada Korčule, u ime Grada Korčule, kao osnivača Dječjeg vrtića Korčula, dana 16. ožujka 2020. godine donio je

ODLUKU

I.

Zbog aktualne situacije širenja virusa COVID-19 (koronavirus) odobrava se Dječjem vrtiću Korčula da od 16. ožujka 2020. godine svoj rad u ustanovi i svim svojim područnim jedinicama ograniči rad sa djecom tako da organizira samo dežurstva i prima djecu oba zaposlena roditelja koji nemaju drugih mogućnosti zbrinjavanja svoje djece.

II.

Ograničeni rad Dječjeg vrtića Korčula u smislu točke I. ove Odluke traje do daljnjeg, odnosno do ukidanja navedenog ograničenja rada ili do uvođenja još strožih mjera, o čemu će se donijeti odgovarajuća odluka.

 

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na mrežnoj stranici Grada Korčule.

GRADONAČELNIK
Andrija Fabris, ing.