Odluka o utvrđivanju osnovice za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Korčule

KLASA: 120-01/20-01/01 URBROJ: 2138/01-02-20-1 Korčula, 6. svibnja 2020. Na temelju članka 9. stavka 2. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 28/10) te članaka 78. stavka 1. točke 21. i 141. stavka 1. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, …

KLASA: 120-01/20-01/01
URBROJ: 2138/01-02-20-1
Korčula, 6. svibnja 2020.

Na temelju članka 9. stavka 2. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 28/10) te članaka 78. stavka 1. točke 21. i 141. stavka 1. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/18), gradonačelnik Grada Korčule dana 6. svibnja 2020. godine donio je

O D L U K U
o  utvrđivanju osnovice za obračun plaće službenika i namještenika
u upravnim tijelima Grada Korčule

Tekst Odluke u cijelosti možete pročitati ovdje.

GRADONAČELNIK
Andrija Fabris, ing.