Odluka o visini zakupnine za korištenje javne površine

Na temelju članka 74. stavka 1. točke 21 i članka 127. stavka 1.Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14), a u svezi s člankom 13. Odluke o zakupu javnih površina („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 2/97, 3/97, 1/99 i 5/08), gradonačelnik Grada Korčule dana 13. travnja 2018. godine donio je

O D L U K U
o visini zakupnine za korištenje javne površine

Članak 1.

Ovom se Odlukom određuje visina zakupnine za korištenje javne površine na području Grada Korčule, odnosno određuju slučajevi kad se javna površina može odobriti za korištenje bez naknade (zakupnine).

Članak 2.

Visina zakupnine određuje se s obzirom na zonu u kojoj se javna površina nalazi, vremenskog razdoblja u kojem se javna površina koristi, površine koja se koristi ili broj komada predmeta (objekata) koji se nalaze na javnoj površini u određenoj funkciji, te vrsti objekta koji se postavlja na javnu površinu.

Članak 3.

Radi određivanja visine zakupnine glede zone u kojoj se javna površina nalazi, utvrđuje se četiri zone, i to:

0.ZONA – obuhvaća dio grada Korčule i to Trg A. i S. Radića, Ulicu korčulanskog statuta 1214., Trg sv. Marka, Ulicu sv. Roka, Šetalište Petra Kanavelića, Ulicu sv. Barbare i Trg korčulanskih klesara i kipara.
1.ZONA – obuhvaća dio grada Korčule i to sve pobočne ulice lijevo i desno od Trga A. i S. Radića, Ulice korčulanskog statuta 1214, Trga sv. Marka i ulice sv. Roka, te Trg kralja Tomislava, Plakata 19. travnja 1921, Trg Petra Šegedina, Ulicu HBZ, Obalu korčulanskih brodograditelja, Prolaz tri sulara, Put sv. Nikole, ulice do autobusnog kolodvora, te ulicu Šetalište Frana Kršinića.
2.ZONA – obuhvaća ulicu Šetalište Tina Ujevića i sve dijelove grada Korčule koji nisu navedeni u 0. i I. zoni, te Žrnovsku banju i Zavalaticu;
3.ZONA –  obuhvaća naselja Račišće, Pupnat, Žrnovo i Čaru.

Odluku možete pročitati na linku.