Odluka o zatvaranju i ograđivanju dječjih igrališta na području Grada Korčule

Odluka stupa na snagu 20.03.2020. godine.

KLASA: 810-06/20-01/03
URBROJ: 2138/01-02-20-2
Korčula, 20. ožujka 2020.

Na temelju Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanju sportskih i kulturnih događanja, KLASA: 810-06/20-01/07, URBROJ: 511-01-300-20-1, od 19. ožujka 2020., donosi se

ODLUKA

I.

U cilju provođenja Vladinih mjera za suzbijanje koronavirusa (COVID-19) na području Grada Korčule donosi se odluka o zatvaranju i ograđivanju dječjih igrališta na području Grada Korčule, čime bi se onemogućio međusobni bliski kontakt djece na igralištu, a vezano za preporuke o nužnom razmaku između dviju osobe.

II.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

  GRADONAČELNIK
Andrija Fabris, ing.

Odluku možete pogledati ovdje.